Neem deel

Deelname, mede-eienaarskap, verantwoordelikheid – dit is die sleutels wat vryheid ontsluit. En vryheid is wesenlik meer as om bloot keuses te maak, dit is die vermoë om besluite uit te voer. Daarsonder sou die keuses wat ons maak betekenisloos wees. Nou is die vraag hoe om onder nuwe omstandighede opnuut vry te wees. Ons glo dit begin by nuwe denke. Daarom heg ons waarde aan lees, luister, skryf en praat – en dink.

U kan dit help moontlik maak deur deel te neem, maar ook deur mede-eienaarskap te neem en finansiëel by te dra.

  • R0.00