OP PAD NA 2024 EN VERDER: DIE BOODSKAP VAN DIE VF PLUS deur Wynand Boshoff Die blywende teenstrydigheid in Afrikaners se bestaan: Vryheid en oorheersingSolank Afrikaners as ’n volk bestaan, word ons dit tussen twee oormagte vasgedruk: Die kulturele oormag van die Anglo-Amerikaanse wêreld; en die getalsoormag van Afrika. Met elke deurslaggewende historiese oomblik het

Read More »

deur Wynand Boshoff Oorspronklik in Engels gelewer by die prof Koos Malan simposium in 2022. Unpacking the title This title seems as if each word is meant to be provocative – some even in more than one sense. If the subject is the Afrikaner, both “coloniser” and “defeated” are polarised concepts. To know one’s place

Read More »

“Die vorm wat Eerste en Tweede Afrikaners aangeneem het, was telkens ‘n komplekse reaksie op ‘n ongunstige situasie. ‘n Toekomssiening wat inisiatief moontlik gemaak het, liewer as om slagoffer te wees, het telkens na vore getree.  Dit kon ruimte maak vir elkeen se persoonlike strewes, só dat dit die gemeenskap as geheel opgebou het. Nie altyd in harmonie en samehang nie, maar darem.”