Die taal van ons tuiste. ‘n Pleidooi vir die noodsaak van ’n Vierde Afrikaanse Taalbeweging in die opbou van die stad, Orania, gelewer op 8 Augustus 2022 by die opening van OKeR se jaarlikse Taalweek op Orania # 4 VAT Sal die kinders in die stad aanbly? Afrikaans het ’n stad nodig, maar kan Afrikaans

Read More »

‘n Idee moet genoeg woorde hê om dit deur te dra. Ou woorde en nuwe woorde. Die derde Afrikaner moet sy nuwe normaal leer ken. Leer om sy verbeelding te verwoord. Daarvoor het hy ‘n Vierde Taalbeweging nodig.  Slegs met ‘n nuwe taalbeweging sal die Afrikaner sy vyfde epog bereik. Maar wat behels die nuwe normaal presies? Eers ‘n vinnige verduideliking oor gebruik van die beskrywings ‘derde, vierde en vyfde’ in die artikel se subtitel “die derde Afrikaner se vierde taalbeweging in die vyfde epog.