“Die afwenteling van mag op vertikale vlak word gedurig in ons Suid-Afrikaanse, en breër, konteks gesien as ʼn ideale antwoord op die toenemende staatsverval, magsvergryping, en korrupsie. Die argument lui gewoonlik, en met reg, dat kleiner gedesentraliseerde sentra van mag en gesag meer effektief kan reageer op die spesifieke behoeftes van hul plaaslike omgewings. So ook is regeerders wat nader is aan dié wat regeer word ook immers meer aanspreeklik en daar is minder ruimte vir swak of korrupte besluite om sonder direkte terugslag te geskied.”

OP PAD NA 2024 EN VERDER: DIE BOODSKAP VAN DIE VF PLUS deur Wynand Boshoff Die blywende teenstrydigheid in Afrikaners se bestaan: Vryheid en oorheersingSolank Afrikaners as ’n volk bestaan, word ons dit tussen twee oormagte vasgedruk: Die kulturele oormag van die Anglo-Amerikaanse wêreld; en die getalsoormag van Afrika. Met elke deurslaggewende historiese oomblik het

Read More »

” Om mee te begin: die werk van ‘n boer, of van die soort boer wat ek was, behels ‘n sin vir die spesifieke. Soos boere self nooit moeg word om te herhaal nie, jy kan nie leer boer deur ‘n boek te lees nie. Jy kan nie ‘n grensdraad span of ‘n land ploeg of ‘n boom afkap of ‘n vul inbreek deur bloot algemene beginsels toe te pas nie. Jy kan nie met dinge handel bloot op grond van kategorieë nie; daar word voortdurend van jou verwag om die onderskeibare individualiteit van ‘n dier of ‘n boom, of die uniekheid van ‘n plek of ‘n situasie in aanmerking te neem, en om dit te doen moet jy uit die versamelde ervaring oor ‘n lang tyd, van jou eie en ander mense s’n, put.”

“Aleksandr Solzhenitsyn het ons soos volg gewaarsku: “Daar is slegs een keuse waarvoor elke geslag te staan kom en dit is of ons die taak van die eeu gaan aanpak.” Die taak van ons geslag Afrikaners se eeu, is om oplossings te ontwikkel en uit te voer wat sal verseker dat ons en ons nageslagte vry, veilig en voorspoedig aan die suidpunt van Afrika ons kultuur, geloof en waardes kan uitleef. Ons moet nederig genoeg wees om te erken dat ons voorouers reg was oor vele sake, maar tog ook eerlik genoeg wees om hul foute te identifiseer en daaruit te leer.”