Ná meer as twee jaar se onvoorsiene ontwrigting as gevolg van ‘n globale virusinfeksie wat pandemiese afmetings aangeneem het, is die vraag nie meer wanneer sake na normaal gaan terugkeer nie, maar eerder wátter norme in die toekoms die toon gaan aangee. In die gewone gang van sake verwys normaliteit na dinge soos dit is of behoort te wees, met dien verstande dat die verskil tussen die is en die behoort te wees nie onoorbrugbaar groot is nie.

Uit: Versamelde Prosa NP van Wyk Louw En nou, my geagte kritikus, nou voel jy seker dat ek uiteindelik nader moet kom aan wat jy ’n “positiewe” beskouing van ons tradisie sal noem.                Sal jy my dan toelaat om weer ’n oomblik terug te kyk na wat ek tevore al gesê het? Jy sal onthou

Read More »

deur Christiaan van Zyl Strooibaalhuiskliënte is baie spesiale persone. Hulle lewensuitkyk verskil in baie opsigte van die gemiddelde persoon. Cornelia Holm is so ’n persoon, diep gewortel in tradisie, vrydenkend (in die positiewe sin) en ’n tonikum vir almal om haar. Met ’n hele paar argitekte in die Holm-familie, nader sy tòg AVSTROOI Argitekte van

Read More »

“Orania verteenwoordig ’n unieke verskynsel in Suid-Afrika, en een waaroor daar reeds baie gepubliseer is. Daar is egter nog nie ’n doelgerigte poging aangewend om die geskiedenis van dié dorp op te teken nie. In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die dorp se ontstaan en ontwikkeling vanaf die sestigerjare tot op hede. Die studie

Read More »