Die geskenk van goeie grond Die titelopstel uit Wendell Berry se bundel The Gift of Good Land (1981) “Dream not of other worlds …”                                 Paradise Lost VIII, 175 In die eerste aflewering is aangevoer dat die land wat God se volk uit sy hand ontvang het, net behou kon word deur hulle verdienste daarvan

Die geskenk van goeie grond [Deel 2]Lees meer…

Die geskenk van goeie grond Die titelopstel uit Wendell Berry se bundel The Gift of Good Land (1981) “Dream not of other worlds …” Paradise Lost VIII, 175                      My doel hier is tweeledig. Eerstens wil ek op Bybelse gronde ‘n saak uitmaak vir ekologiese en landboukundige verantwoordelikheid. Tweedens wil ek sommige van die praktiese

Die geskenk van goeie grondLees meer…

‘n Nuwe toekoms wat ‘n ou en nuwe gehoorsaamheid vereis deur ds. Ronald Bain In die ontwikkeling van vryheid vir ‘n nuwe toekoms is die ontwikkeling van ‘n eie ekonomie natuurlik noodsaaklik. In hierdie verband doen die Afrikaner in Orania iets nuut wat die verbeelding aangryp. Dit gryp selfs die verbeelding van ander volke in

‘n Nuwe toekoms wat ‘n ou en nuwe gehoorsaamheid vereisLees meer…

Wendell Berry: Implemente wat deur perde gesleep word en die doktrine van arbeidsbesparing ‘The Gift of Good Land’ (1981) (Deel II) Deel twee: … Hoe omskryf ons arbeidsbesparing?             Ons omskryf dit, of laat toe dat dit vir ons omskryf word deur die korporasies en spesialiste, asof daar geen menslike oorwegings hoegenaamd by betrokke is

Wendell Berry: Implemente wat deur perde gesleep word en die doktrine van arbeidsbesparing ‘The Gift of Good Land’ (1981) (Deel II)Lees meer…

Geloftedag 2023 – ‘n Besinning deur Hannes Noëth Inleidend Geloftedag, 16 Desember 2023, is dit 185-jaar sedert die slag van Bloedrivier.  In hierdie 185 jaar het baie dinge gebeur.  Die verlede was geseënd, maar onstuimig vir die Afrikanervolk.  Die toekoms lê onbekend voor.  In die hede is Suid-Afrika en die wêreldpolitiek op vreemde plekke en

Geloftedag 2023 – ‘n BesinningLees meer…