Ontwikkeling as antwoord op politieke onmag deur Carel Boshoff Dertig jaar nadat ‘n nuwe era vir Suid-Afrika aangebreek het, is Afrikaners se antwoord op die politieke magteloosheid wat dit vir ons meegebring het, dié van ontwikkeling. Dit staan in skerp teenstelling met die kultuur van politieke hiënas – diere wat aas as hulle nie kan […]

Die geskenk van goeie grond Die titelopstel uit Wendell Berry se bundel The Gift of Good Land (1981) “Dream not of other worlds …” Paradise Lost VIII, 175                      My doel hier is tweeledig. Eerstens wil ek op Bybelse gronde ‘n saak uitmaak vir ekologiese en landboukundige verantwoordelikheid. Tweedens wil ek sommige van die praktiese

Die geskenk van goeie grondLees meer…

Wendell Berry: Implemente wat deur perde gesleep word en die doktrine van arbeidsbesparing uit The Gift of Good Land (1981) Deel 1 Vyf jaar gelede toe ons ons plaas van sowat 12 akker na sowat 50 akker vergroot het, het ons gesien dat ons die perke van die toerusting wat ons ter hand gehad het,

Wendell Berry: Implemente wat deur perde gesleep word en die doktrine van arbeidsbesparing uit ‘The Gift of Good Land’ (1981)Lees meer…

Vryheid 2024: Milan Kundera en die lot van kleiner volke Vir iemand wat in die laat 1980’s tegelyk jonk genoeg én oud genoeg was om ‘n film met sowel politieke as erotiese inslag te geniet – “kunsfilms” was aan die orde van die dag – sal ‘n verwysing na ‘The Unbearable Lightness of Being’ waarskynlik

Vryheid 2024: Milan Kundera en die lot van kleiner volkeLees meer…

Uit: PROSPECTS Vol2 No1: March/April 1993 (HSRC – Social Dynamics) Carel Boshoff Director of Research: Afrikanervryheidstigting If parties trying to communicate are not taken seriously by themselves, each other and those around them, no amount of technical input would be able to get it going. An optimistic heading such as ‘Intercultural communication and shared values’

Intercultural Communication and Shared Values: Realism above idealismLees meer…

Reisjoernaal: Johannesburg en die wêreld Carel Boshoff was op 19 September 2023 die gas van SABC News se program Unfiltererd. Dit het ‘n uurlange bespreking met die aanbieder Sizwe Mpofu Walsh behels, en omdat hy ruim betyds by die altjees wou wees, het hy kans gehad om die hele voorafgaande nuusbulletin in die wagkamer te

Reisjoernaal: Johannesburg en die wêreldLees meer…

deur Carel Boshoff Cantare amantis est. Nur der liebende singt. Only the lover sings Wie is dit wat sing? Die minnaar? Sekerlik, maar ook en veral die liefhebber, as mens reg wil laat geskied aan die die bepeinsings wat Josef Pieper onder dié opskrif versamel het. Die oorspronklike Latynse frase het hy van Augistinus geneem,

Pieper: Feestelike rus lê aan die wortel van die kunsteLees meer…