Geld versus Goedere VI Wendell Berry skryf in een van twee bundels opstelle wat in 2010 verskyn het, What Matters? oor ekonomiese vraagstukke en sy “agrariese” benadering daartoe. Wat volg, is ‘n vertaling deur Carel Boshoff van die opstel Money versus Goods soos dit verskyn het in Berry, W. 2019. Essays 1993-2017. The Library of

Read More »

AFRIKAANS IN REHOBOTH, NAMIBIë deur Carel Boshoff Tydens sy onlangse besoek aan Namibië het Carel Boshoff, hoof van die Vryheidstigting, op Rehoboth aangedoen en ‘n ontmoeting met ‘n groep Afrikaanse skrywers, woordkunstenaars en onderwysers gevoer. Hieronder volg enkele indrukke van die geleentheid. As Basters en Boere een ding in gemeen het, is dit die trots

Read More »

REISJOERNAAL: OP WEG NA WINDHOEK EN TERUG – OP ‘N MOTORFIETS Carel Boshoff was op 20 Julie 2023 die spreker by ‘n ontbytgeleentheid van Netwerk Namibië, in Windhoek. Netwerk is ‘n onafhanklike, nie-politieke, vrywillige, Christelike Afrikaanse organisasie wie se doel is om verskillende organisasies, instansies en individue wat hulle vir die bevordering van die Afrikaanse

Read More »

Wendell Berry skryf in een van twee bundels opstelle wat in 2010 verskyn het, What Matters? oor ekonomiese vraagstukke en sy “agrariese” benadering daartoe. Wat volg, is ‘n vertaling deur Carel Boshoff van die opstel Money versus Goods soos dit verskyn het in Berry, W. 2019. Essays 1993-2017. The Library of America. p425ev. [Vierde aflewering

Read More »

NP van Wyk Louw-ereleerstoel in Kultuurstudies Openbare lesing, 25 Mei 2023 Die regte grondslag vir goeie handeling, en die wyse waarop Akademia veronderstel dat dit benader sal word. Geagte Akademiese hoof; Geagte Besturende direkteur, voorsitter en lede van die direksie; Geagte lede van die Senaat, dekane, departementshoofte en dosente; Geagte Registrateur; Geagte bestuurder van die

Read More »