(‘n Vertaling) Amongst the silent stones uit Okri, Ben. 1997. A Way of Being Free. Eerste uitgawe, eerste druk. London: Phoenix House. 133pp. Wanneer ek Herodotus lees en na sommige Renaissance skilderye kyk, besef ek dat ek besig is om van die leuens wat in geskiedenisboeke aan ons vertel word, te ontbloot. As ek na […]

Redaksie In die vorige uitgawe van Perspektief is kortliks na die kortkursus vir BKO-studente oor Vier perspektiewe op die verskynsel “Gemeenskap” verwys. Gegewe die sentrale plek wat die onderwerp van gemeenskap in ons denke inneem, word hier kortliks op die inhoud daarvan uitgebrei. Die vraag na gemeenskap kom, veral in die geselskap van jongmense, ter

‘n Kort besinning oor “Gemeenskap”Read More »

deur Pieter Krige Daar is iets waaroor ek dankbaar is, wel seker meer as een ding, veel meer, maar ek is dankbaar oor ’n gees van saamstaan, wat die sinici se “Boere kan mos nie…” in alle opsigte verkeerd begin bewys. Ek weet nie presies waar dit begin het nie; miskien na 2018 se uitspraak

Kijkglas 5Read More »

Die held van die Republiek Rome, Lucius Quintius Cincinnatus het die publieke lewe verlaat en afgetree om plaaswerk te verrig. Hierdie skildery vang die oomblik vas wanneer verskeie verteenwoordigers van die senaat aanbied om hom diktator te maak. Ribera kies hierdie presiese oomblik wanneer die senators die pers ampsdrag, wat mag simboliseer, aan Cincinnatus oorhandig,

Cincinnatus laat staan die ploeg om wette in Rome te dikteerRead More »

deur Annemarie Pretorius In die lig van prof Danie Goosen se artikel “Wat is die universiteit? Gedagtes oor die  gemeenskapsuniversiteit” (2016) wat in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe verskyn het deel ek graag enkele gedagtes van my ervaring as student aan ’n postmoderne universiteit. In sy artikel oorweeg Goosen die gemeenskapsuniversiteit in die lig van beide

Wat is die universiteit?Read More »

Die Voortrekkermonument in Pretoria is tans besig om ‘n nuwe en hoopgewende fase in sy geskiedenis te betree. Sedert die hoeksteenlegging daarvan op 16 Desember 1938 kan mens van vier fases praat, wat hierna kortliks toegelig word. Die belangrikste is egter om die nuwe wending in die Monument se geskiedenis, wat gedurende die afgelope weke

Die Voortrekkermonument kom huis toeRead More »

Die openbare aandag wat die Afrikaner-Afrika Inisiatief se beraad in Kaapstad op 26 en 27 Februarie vanjaar geniet het, is dalk net so belangrik as die beraad self. Dit is die mening van Carel Boshoff, hoof van die Vryheidstigting wat ook as spreker by die geleentheid opgetree het. Die gesamentlike byeenkoms wat deur die Konrad

Die Kaapse Beraad van die Afrikaner-Afrika InisiatiefRead More »

Die Vryheidstigting se Akte van Oprigting wat verlede jaar aanvaar en geregistreer is, bepaal nie net dat SABRA, wat EPOG geword het se naam weer verander nie, maar dat die nuwe Stigting uit ‘n samesmelting van die EPOG en die Hendrik Verwoerd Navorsingstrust volg. Die Vryheidstigting se nuwe Beleid en Prosedure vir die aanwending van

Vryheidstigting en Hendrik Verwoerd NavorsingstrustRead More »