Teen Helderberg Digbundel

Teen Helderberg Digbundel

Louis du Plessis word groot op ’n druiweplaas teen Helderberg, leer
een en ander van geskiedenis en politieke filosofie in Stellenbosch en
doktoreer in 1988 in politieke wetenskap in Pretoria met lof.
Na verskeie weermagposte en operasionele diens – sy moedereenheid is
1 Valskermbataljon – doseer hy politieke wetenskap aan die Fakulteit
Krygskunde van die Universiteit Stellenbosch.

As direkteur van ’n US-navorsingsentrum onderneem hy feitesendings
op alle vastelande en word in 2008 deur die President bekroon met die
Dekorasie van die Goue Protea – iPhrothiya yeGolide.

Hy skryf intussen rubrieke, artikels en hoofstukke oor onder meer
uitdagings vir Afrika; verhoudings tussen Europese tale; selfbeskikking
van minderhede; en ontwikkelingstendense. Hy is mederedakteur van
akademiese werke oor konflik en veiligheid, en redaksielid van die
Verklarende Politieke Woordeboek / Explanatory Dictionary of Politics. Die
NP van Wyk Louw-sentrum publiseer gesigspunte van hom as Die berge
waaroor Afrikaners klim. Hy skryf soms gedigte.

In die opvoedkundige gemeenskap dien hy onder meer as trustee van die
Rapportonderwysfonds, as dagbestuurslid van die Afrikanerbond en as
direksielid van die Afrikaanse Taalraad.

Ons volksrepubliek

Warm klop ons harte
vir wat dié era bied –
dié land en dié staat
sy vlag en sy lied –
met trou wat ons
uit die vaderland kry
aan versiende beelde
van leiers gewy
wat ons op parades
salueer
Al moet ons ons geliefdes
en onsself ontbeer
om staatsvyande
af te weer,
is ons almal nou vry:
die volk regeer!
Tog wys die TV
wié voorbanke kry,
wié met ons belasting
agter blink vensters ry –
terwyl sypaadjies onlangs
begin breek en kraak
en drinkwater stadig
bruiner raak,
ons afgeluister word
dopgehou op straat
en diegene wegraak
wat oor onreg praat
Terwyl toesprake ons leeg laat
maak gesprekke ons gesond
Nou dwaal ek en my vriende
tussen parkstruike rond
Ek abba my kleingoed
stoei met die hond
neurie ou wysies
is selde by die bond
Ek pak verbode boeke uit
maar sê vir niemand deur wie
en los partyvergaderings
vir ’n Mahlersimfonie

Lees die uittreksel en aanpassing van die opname wat op 2 Maart 2022 in die Rupertmuseum op Stellenbosch gemaak is: https://versindaba.co.za/2022/05/09/onderhoud-met-louis-du-plessis-teen-helderberg/

Bestel jou harde kopie hier: https://naledi.co.za/product/teen-helderberg/

Leave a Reply

Your email address will not be published.