Die eerste 40 jaar van Orania

“Orania verteenwoordig ’n unieke verskynsel in Suid-Afrika, en een waaroor daar reeds baie gepubliseer is. Daar is egter nog nie ’n doelgerigte poging aangewend om die geskiedenis van dié dorp op te teken nie. In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die dorp se ontstaan en ontwikkeling vanaf die sestigerjare tot op hede. Die studie ondersoek die ontstaan van die idee, sowel as die ontstaan van die dorp tydens die Waterwese-tydperk, en dek ook die pioniersjare (1991–2000). Daar word verder aangetoon hoe hierdie dorp van ’n idee en ’n klein dorp gegroei het tot bykans 2 000 inwoners…”

Volg die skakel en lees hierdie artikel geskryf deur dr Burgert Senekal vir die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 61 No. 2: Junie 2021.

https://vryheidstigting.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-01Die-eerste-40-jaar-van-OraniaTydskrif-vir-GeesteswetenskappeBurgert-Senekal-1.pdf


Burgert Senekal
Burgert Senekal

Burgert Senekal is ‘n Navorsingsgenoot by die Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging aan die Universiteit van die Vrystaat