Die Oerkreet van die Post-rewolusionêre mens

‘Primal Screams: How the sexual revolution created identity politics’ – Mary Eberstadt

Mary Eberstadt se mees onlangse boek Primal Screams[1] bekyk die verband tussen die seksuele rewolusie van die 1960’s en die huidige stand van identiteitspolitiek. In hierdie boek spoor sy die oorsaak van die identiteitspolitiek na tot op dieselfde punt waar sy vantevore in How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization (2013) die oorsaak van agteruitgang in die aflê van die tradisionele geloof en die opbreek van die gesin, in wat sy noem die ‘Great Scattering’, gevind het. Haar punt word ondersteun deur ’n versameling skokkende statistiek.

Eberstadt meen dat die ‘Great Scattering’ die gevolg is van die afgelope sestig jaar se sosiale veranderinge wat deur die tegnologiese skok van ‘die pil’ en verwante middele wat vir die eerste keer betroubare geboortebeperking aan die massas bekend gestel het.

“Not only in the United States, but around many parts of the world, the revolution has included the de-stigmatization of nonmarital sex in all its varieties, and a sharp rise in behaviours that were formerly rare or stigmatized or both. That list of particulars includes but is not limited to rising and sometimes skyrocketing rates of abortion, fatherless homes, family shrinkage, family breakup, and other phenomena that have become commonplace in the world since the 1960s.” (p. 9)                                                        

Die skrywer sê dat talle mense aanvanklik oortuig was dat die uitwerking van hierdie dinge op die samelewing ’n netto plus sou beteken en dat hulle eie lewens tot ’n onmeetbare mate verryk is deur hierdie veranderinge wat die vryhede van die rewolusie meegebring het. Sy maak egter die punt dat hierdie veranderinge destruktiewe gevolge inhou vir die natuurlike habitat van die mens, gevolge wat ons nou eers begin verstaan.

“Decades into the unintended and potent experiment of the sexual revolution, a great many human beings now live as if we are not the intensely communal creatures that we always have been; and systemic consequences of that profound shift are now emerging.” (p. 60)

Sy trek die verband met die ontwikkeling van identiteitspolitiek. Die verbrokkeling van die tradisionele familie het tot gevolg dat die vrae: ‘wie is ek?’ en ‘waarvoor staan ek?’ onbeantwoordbaar geword het.  Hierdie vrae is oorspronklik met verwysing na die familie, uitgebreide familie en groter gemeenskappe (wat regtig fisies bestaan, en nie net aanlyn nie) beantwoord, maar die verwysingspunte het begin disintegreer. Vir sommiges bestaan dit glad nie meer nie.

“The plain fact is that the relative stability of yesterday’s familial identity could not help but answer the  question at the heart of identity politics – Who am I? – in ways that many men, women, and children can’t answer it anymore.” (p 64)

Eberstadt voer aan dat die verskeuring van die familie en die oplewing van identiteitspolitiek nie net toevallig gelyktydig gebeur nie – dit is nóú met mekaar verweef. Sy meld dat antropologiese bewyse van elke kultuur en era daarop dui dat mense van nature in families by mekaar bly, net soos talle soogdiere in families by mekaar bly eerder as in lukrake groeperinge van diere van dieselfde spesie. Die agteruitgang van beide families en geloofsgemeenskappe wat tradisioneel nog altyd help om die vrae rondom identiteit te beantwoord, hang saam met die ontstaan van identiteitspolitieke massa-histerie, en dalk met goeie reg.

Erkenning is ’n universele menslike behoefte. In die familie kry die mens erkenning as ’n vader, oom, neef, broer ensovoorts. Maar baie mense word nou van hierdie erkenning gestroop. Eberstadt is van mening dat hierdie feit aan die identiteitspolitiek sy kinderlike uitdrukking en omgangstaal (infantilized expression and vernacular) gee. Die skywer lig ’n aantal voorbeelde uit van voorvalle wat hierdie (op die oog af absurde) karakter vertoon.

’n Ander belangrike  punt wat Eberstadt maak, is dat die krimping en verbrokkeling van die gesin baie mans ontneem van susters en moeders en baie vroue ontneem van broers en vaders, met die gevolg dat die geleentheid om iemand van die teenoorgestelde geslag op ’n onseksuele manier te leer ken, hulle ontneem word.

“And what might be the next effect of all that deprivation? A world in which the sexes know less about one another that they used to; in which many women no longer know men as companions and protectors, but only as predators; in which many men know women mainly through the narratives they absorb in watching pornography, which has become a default stand-in for social learning about women and sex.” (p. 94)

Eberstadt lig hierdie argument toe deur ’n bespreking van die #MeToo-fenomeen wat onlangs ontstaan het.

Hierdie fassinerende boek hoort op die boekrak van elkeen wat wonder hoe ons met betrekking tot die vebrokkeling van gesinne en millenniërs se identiteitskrisis gekom het waar ons is.


[1] Eberstadt, M. 2019. Primal Screams: How the sexual revolution created identity politics. Templeton Press.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui