Gelees, gedink … die krag van gewone woorde

… Die krag van gewone woorde lê daarin opgesluit dat dit helder denke dra wat help om goeie besluite te neem – en dit is ‘n nastrewenswaardige doel Ek verdiep my die afgelope tyd weer in die prosa van NP van Wyk Louw en is telkens weer verras oor die trefkrag van sy taalgebruik. Hy … Lees meer Gelees, gedink … die krag van gewone woorde