Die Voortrekkermonument kom huis toe

Die Voortrekkermonument in Pretoria is tans besig om ‘n nuwe en hoopgewende fase in sy geskiedenis te betree. Sedert die hoeksteenlegging daarvan op 16 Desember 1938 kan mens van vier fases praat, wat hierna kortliks toegelig word. Die belangrikste is egter om die nuwe wending in die Monument se geskiedenis, wat gedurende die afgelope weke … Lees meer Die Voortrekkermonument kom huis toe