Kortkursus: Vier perspektiewe op die verskynsel “Gemeenskap”

deur Carel Boshoff

Die Vryheidstigting en BKO se eerste kortkursus vir 2021 onder die opskrif Vier perspektiewe op die verskynsel “Gemeenskap” is gedurende die eerste week van Februarie deur Carel Boshoff en Pieter Krige aangebied. Dit is deur byna 100 eerste- en tweedejaarstudente van verskillende studierigtings bygewoon. Die kortkursusse het ten doel om BKO-studente in die algemeen toe te rus en op te voed en nie net tegniese opleiding te voorsien nie.

Die verskynsel “gemeenskap”, waarna daar baie in Orania verwys word en wat ‘n hoeksteen van ons opvoedingsbeeld uitmaak, is vanuit vier oogpunte toegelig. Dit het ‘n politieke, ekonomiese, geloofs- en kultuurperspektief behels en elke onderwerp is gedurende ‘n openingsessie behandel. ‘n Onderskeid is ook tussen denkinstrumente en denkinhoud getref en studente is telkens met beide inhoud en vaardigheid toegerus.

Sonder om te dink dat elke student ewe veel aanklank by so ‘n meer teoretiese aspek van hulle opvoeding vind, is die aanbieders aangenaam verras deur die begrip en entoesiasme wat byna deurgaans uit die assessering aan die einde van die kursus geblyk het.

Drie verdere kursusse word vir die res van die jaar beplan en sal aansluiting vind by die vier kursusse wat verlede jaar reeds aangebied is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *