Leviathan verslap sy greep op onderwys

Onlangse verwikkelings ten opsigte van onderwys in Suid-Afrika het vir die eerste keer meegebring dat onderwysminister tuisskoling aanbeveel en onafhanklike skole tegemoet kom.